W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

"Aktywny krok" Drukuj

Szanowny Pracodawco

    Od marca 2016 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego uczestniczy - jako partner w zakresie doradztwa zawodowego, szkoleń oraz pośrednictwa w zatrudnianiu - w projekcie "Aktywny krok", współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020.
    W projekcie tym udział biorą wytypowane osoby, które poprzez cykl szkoleń i kursów podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywając określone umiejętności, wiedzę oraz uprawnienia zawodowe, by wykorzystać je podczas pracy w Państwa firmie. Zatrudnienie kandytata może być poprzedzone stażem zawodowym w Waszej firmie.
 

Jakie korzyści może osiągnąć Pracodowca przyjmując na staż uczestnika projektu
 
 • Przez pierwsze 3 miesiące Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów z tytułu przyjęcia stażysty/stażystów.
  Koszty wynagrodzeń, badań lekarskich, szkolenia BHP i ubezpieczenia NNW w całości ponosi realizator projektu, czyli Wojewódzki Urząd Pracy.
 • Państwa pracownikowi będącemu opiekunem 1-3 stażystów wypłacane będzie wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto za każdy miesiąc stażu. Kwota wynagrodzenia zalężna jest od liczby godzin stażu.
 • Przyjmujecie Państwo na staż osoby posiadacjące wiedzę, umiejętności i niezbędne uprawnienia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy:
  - magazynier i operator wozków jezdnych
  - spawacz (spawanie metodami MAG i TIG)
  - kasjer - sprzedawca
  - florystka
  - kosmetyczka, wizażystka, stylistka paznokci
  - pracownik administracyjno-biurowy
  - opiekun osób zależnych
    Tyle może zaoferować Pracodawcy organizator projektu w czasie 3 pierwszych miesięcy stażu.
 
Kolejny krok należy do Pracodawcy
 
    Projekt "Aktywny krok" gwarantuje jego uczestnikom, iż po 3 miesiącach pracy na rzecz Państwa firmy, zostaną zatrudnieni w miejscu odbywania stażu na:
 • minimum 3 kolejne miesiące
 • co najmniej 1/2 etatu
 • umowę o pracę lub umowę zlecenie
  (przy czym, w przypadku umowy zlecenia, wartość tej umowy nie może być niższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

    Wyrażamy nadzieję, iż powyższa oferta spełnia Państwa oczekiwania, przynosząc wymierne korzyści zarówno Waszej firmie jak i uczestnikom projektu.
    W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi od lutego 2016 r. realizuje jako partner projekt „AKTYWNY KROK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

    Cel projektu - aktywizacja społeczno-zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS. Uczestnicy projektu to 230 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
- warsztat rozwoju osobistego
- kurs podstaw obsługi komputera
- kurs prawa jazdy kat. B
- grupy wsparcia
- streetworking
- poradnictwo specjalistyczne
- terapię uzależnień
- prace społecznie użyteczne
- szkolenia zawodowe
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.

Okres realizacji projektu od 01.02.2016 r. do 31.12.2017 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 690 131,26 zł
 
Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe z Doradcą zawodowym w miesiącu 06/2016 r.

    W ramach poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego), beneficjenci wspólnie z doradcą zawodowym określą predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony, ścieżkę dalszej kariery zawodowej oraz jak poruszać się na rynku pracy.
Doradca zawodowy P. Aneta Snopczyńska-Grala będzie prowadziła zajęcia dla uczestników projektu w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w Łodzi przy ul. Łąkowej 4, w w sali nr 112 na I piętrze (Wejście A).