W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Energetyczna komisja kwalifikacyjna

Komisja Kwalifikacyjna nr 102, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, sprawdza kwalifikacje na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym, montażowym.

Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
• zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
• urządzenia elektrotermiczne;
• sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
• elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
• aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt powyżej.

Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
• kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
• sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
• turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
• przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
• urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
• pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
• sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
• urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
• piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
• aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt powyżej.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
• urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
• urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
• sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
• sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
• urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
• urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
• przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
• aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt powyżej.

Szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne organizujemy w Ośrodkach szkoleniowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, prowadzących kształcenie kursowe oraz na terenie zakładów i instytucji zlecających szkolenie.

Podstawa prawna:
• Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, poz. 1238),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.1074).