W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji szkoleń finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to instrument polityki rynku pracy skierowany do pracodawców i pracowników. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, poprzez zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy firm. KFS daje możliwość finansowania kształcenia w zakresie dopasowania kompetencji pracodawców i pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności.
 

Działania na jakie mogą być finansowane ze środków KFS:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym szkoleniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w zw. z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.
 
W ramach środków KFS można przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:
- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
UWAGA NOWE ZASADY!
Obowiązujące od 2016 roku kryteria KFS usuwają ograniczenie mówiące o szkoleniu pracowników powyżej 45 roku życia!

Pracodawco – skorzystaj z dofinansowania kursów/szkoleń KFS!
Dzięki przeznaczeniu przez KFS części składki z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników, możesz zwiększyć efektywność ich pracy i rozwijać swoją firmę, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

ZAPRASZAMY!
Przyjdź do najbliższego ośrodka ZDZpomagamy wypełnić wniosek o dofinansowanie z KFS!

Więcej szczegółowych informacji nt. Krajowego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.