SZKOŁY NIEBUBLICZNE DLA MŁODZIEŻY

Typ szkoły

kierunek kształcenia
- zawód

Miejscowość

Szkoła Podstawowa odziały przysposabiające do pracy - OHP Piotrków Trybunalski
Gimnazjum
(przysposabiające
do pracy)
odziały przysposabiające do pracy - OHP
Łódź
odziały przysposabiające do pracy - OHP
Piotrków Trybunalski
Liceum Ogólnokształcące
-
Zduńska Wola
Technikum
- technik pojazdów samochodowych
Łódź
- technik usług fryzjerskich
- technik budownictwa
- technik informatyk
Zduńska Wola
 Branżowa Szkoła
     I Stopnia
- mechanik pojazdów samochodowych
- ślusarz
- operator obrabiarek skrawających
- elektromechanik
- mechanik motocyklowy
Łódź
- wielozawodowa
Zduńska Wola
- kucharz
- cukiernik
- piekarz
- sprzedawca
- wędliniarz
- operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Opoczno
- mechanik pojazdów samochodowych
- cukiernik
- piekarz
- kucharz
- sprzedawca
- murarz-tynkarz
Piotrków Trybunalski

SZKOŁY NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH

Typ szkoły

kierunek kształcenia
- zawód

Miejscowość

Liceum Ogólnokształcące

-

Łowicz

-

Opoczno

-

Piotrków Trybunalski

Szkoła Policealna

- technik administracji
- technik bhp,
- technik informatyk
- opiekun osoby starszej

Piotrków Trybunalski

 

5  8  10  

szkola IMG 2538  szkola IMG 2561  szkola Łódź  

39