Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi od sierpnia 2014 r. realizuje projekt „MOCNI SOBĄ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ. PROGRAM ROZWOJOWY TECHNIKUM FRYZJERSKIEGO ZDZ ŁÓDŹ W ZDUŃSKIEJ WOLI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.    PROJEKT ZAKOŃCZONY

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie kompetencji społecznych przez 50 uczniów I-IV klas Technikum Fryzjerskiego ZDZ w Zduńskiej Woli.
Wsparcie ofertowane w ramach projektu to:
- zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych,
- zajęcia dodatkowe z technologii informatycznych,
- zajęcia dodatkowe z języka obcego,
- zajęcia z kompetencji miękkich,
- praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy oraz w instytucie SPA w Uniejowie i Spale.

Okres realizacji projektu od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.