Projekty unijne - Zakład Doskonalenia Zawodowego w ŁodziDrukuj
"Zawód zdobyty - zawodowiec odkryty"
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi rozpoczął od września 2016 r. realizację projektu „ZAWÓD ZDOBYTY - ZAWODOWIEC ODKRYTY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priotytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.
czytaj więcej
"Aktywny krok"
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi od lutego 2016 r. realizuje jako partner projekt „AKTYWNY KROK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
czytaj więcej
"Mocni sobą startujemy w przyszłość. Program rozwojowy Technikum Fryzjerskiego ZDZ Łódź w Zduńskiej Woli."
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi od sierpnia 2014 r. realizuje projekt „MOCNI SOBĄ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ. PROGRAM ROZWOJOWY TECHNIKUM FRYZJERSKIEGO ZDZ ŁÓDŹ W ZDUŃSKIEJ WOLI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.    PROJEKT ZAKOŃCZONY
czytaj więcej
"Podejmij wyzwanie dla lepszej przyszłości"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z dniem 1 grudnia 2013 r. przystąpił do realizacji projektu „PODEJMIJ WYZWANIE DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora zagrożonych wykluczeniem społecznym; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.zdz-projekty-lodz.pl/7/sg.php   PROJEKT ZAKOŃCZONY