Projekty unijne – komunikaty | Zakład Doskonalenia ZawodowegoDrukuj
Zawiadomienie o wyborze oferty - 1/PB/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego - usługi szkoleniowej w zakresie prawa jazdy kat. B w ramach projektu "Szansa na dobry start. Program rozwojowy szkół ZDZ w Łodzi", prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Ogłoszenie o wyborze

Zmiana terminu składania ofert - 1/PB/2014

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi informuje, iż został przedłużony terminu składania ofert nr 1/PB/2014 na usługę szkoleniową w zakresie prawa jazdy kat B w ramach projektu "Szansa na dobry start. Program rozwojowy szkół ZDZ w Łodzi" do dnia 18 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe nr 1/PB/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/PB/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dot. udzielenia zamówienia na usługę szkoleniową w zakresie nauki jazdy - Prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Szansa na dobry start. Program rozwojowy szkół ZDZ w Łodzi".

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Oferta

Zapraszamy do składania ofert.