Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rawie Mazowieckiej

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20
w Rawie Mazowieckiej
ul. Konstytucji 3 Maja 2
96-200 Rawa Mazowiecka
tel./fax. 46 814-40-65
tel. kom. 502-394-068
e-mail: okzrawamaz@zdz.lodz.pl