Ośrodki Kształcenia Zawodowego w Łodzi

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Łodzi
ul. Łąkowa 4
90-563 Łódź
tel. 42 636-90-48 fax. 42 630-51-08
tel. kom. 502-393-948
e-mail: okz@zdz.lodz.pl
 
Kursy ADR z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym
tel. 42 636-90-48
tel. kom. 502-393-948
e-mail: okz@zdz.lodz.pl