AktualnościDrukuj
Logo_ZDZ_nowe.png
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników
07.01.2014
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, tak by nie utraciły pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
czytaj więcej
c_181_129_16777215_00_images_aktualnosci_Projekt_-_Podejmij_wyzwanie._sieradz.jpg
„Podejmij wyzwanie dla lepszej przyszłości”
28.02.2014

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi rozpoczął rekrutację do projektu „PODEJMIJ WYZWANIE DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora zagrożonych wykluczeniem społecznym; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

czytaj więcej