Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi rozpoczął od września br. realizację projektu „ZAWÓD ZDOBYTY - ZAWODOWIEC ODKRYTY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priotytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.
 
Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół kształcenia zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi poprzez m.in. niespotykane i niezwykłe zajęcia zawodowe oraz staże.
 
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 31.07.2018 r.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce "Projekty unijne".