Uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i/lub dozoru:
Grupa I - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
Grupa II - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
Grupa III - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 
 
Jesteś zainteresowany solidnym zdobyciem umiejętności i uprawnień energetycznych – ZAPRASZAMY
 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Łodzi
ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź
tel. 42 636-90-48
kom. 502-393-948
 
Więcej informacji: