Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Łodzi w ramach lekcji geografii o alternatywnych źródłach energii odwiedzili Miejską Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli.

Młodzież mogła prześledzić drogę oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto zwiedzający poznali sposób produkucji biogazu z odpadów oraz budowę i działanie ogniw fotowoltaicznych.