Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi istnieje i działa od 1936 roku. 
                                 To już 80 lat!
80 lat