Zespół Szkół Aktywności Zawodowek ZDZ w Łodzi z/s Zduńska Wola organizuje konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej "Hiszpania moimi oczami". Konkurs ma na celu wzbudzenie zainteresowania Hiszpanią oraz językiem hiszpańskim wśród młodzieży gimnazjalnej.
 

Uczestnikami konkursu mogą być tylko uczniowie szkół gimnazjalnych. Technika wykonywania prac konkursowych - dowolna. Liczy się Wasza kreatywność i pomysłowość. Termin zgłaszania prac - 7.02.2016 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM!

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie szkoły http://www.zdz-zdwola.pl/