W dniu 11 września 2015 r. Zespół Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Łodzi z/s Zduńskiej Woli wziął udział w VII Rajdzie Rowerowym „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej 1939-1945".
Trasa rajdu - 30 km. Uczestnikami rajdu byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele – opiekunowie grup.
 
Więcej informacji o rajdzie na stronie: http://www.zdz-zdwola.pl/item/1366-vii-rajd-rowerowy.html