W dniach 19 - 20 marca 2015 r. szkoły młodzieżowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Łakowej 4 organizują dni otwarte dla gimanzjalistów klas trzecich wraz z opiekunami.
 
 Szkoły młodzieżowe ZDZ Łódż:
- Technikum Samochodowe
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik
 
ZAPRASZAJĄ w godzinach 9 - 15.
 
Więcej informacji na stronie: http://szkolyzdz-lodz.pl/