Nazwa zadania: "Docieplenie dachu budynku szkoleniowo-biurowego przy ul. Łąkowej 4 w Łodzi".

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 193 166,61 zł
Wartość oraz forma dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 180 000 zł - pożyczka
 
 
logo WFOSiGW