Już wkrótce czyli od listopada br. uczestnicy projektu „Podejmij wyzwanie dla lepszej przyszłości" będą mogli skorzystać ze staży zawodowych przez okres 6-miesięcy. Staże umożliwią wykorzystanie w praktyce nabytych podczas szkoleń umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego.
 
Staże zawodowe przewidziane są dla 50 osób i odbywać się będą w przedsiębiorstwach z powiatu sieradzkiego. Każdy uczestnik otrzyma comiesięczne stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
W okresie trwania staży dostępny będzie punkt konsultacyjny - usługi doradcze dla beneficjentów, a także dla pracodawców.
 
Więcej informacji na stronie projektu: http://www.zdz-projekty-lodz.pl/7/sg.php