Konkurs wiedzy o prawie pracy „Poznaj swoje prawa w pracy" organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa".

Zespół Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Łodzi z/s Zduńska Wola uczestniczy w ww. programie edukacyjnym. Etap szkolny odbędzie się w listopadzie br., następnie dla najlepszych uczniów etap regionalny - w lutym 2015 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów!
 
Więcej informacji o konkursie "Poznaj swoje prawa w pracy" na stronie -
 
Więcej informacji o programie edukacyjnym "Kultura bezpieczeństwa" na stronie -