WYBIERZ SZKOŁY ZDZ w ŁODZI

 

Szkoły młodzieżowe - bezpłatna nauka

Miejscowość Kierunki kształcenia  Typy szkoły
Łódź
- technik pojazdów samochodowych
Technikum - 4 letnie
- mechanik pojazdów samochodowych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 3 letnia
- elektromechanik
- ślusarz
- operator obrabiarek skrawających
(odziały przysposobiające do pracy - OHP)
Gimnazjum - 3 letnie
Zduńska Wola
- technik usług fryzjerskich
Technikum - 4 letnie
- technik budownictwa
- wielozawodowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 3 letnia
-
Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie
(o profilu stylizacji i wizażu)
 Opoczno 
- kucharz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 3 letnia
- cukiernik
- piekarz
- sprzedawca
- wędliniarz
- operator urządzeń przemysłu
ceramicznego
Piotrków Trybunalski
- mechanik pojazdów samochodowych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 3 letnia
- cukiernik
- piekarz
(odziały przysposabiające do pracy - OHP)
 Gimnazjum - 3 letnie

 

Szkoły dla dorosłych

Miejscowość
Kierunki kształcenia
 Typ szkoły
Łowicz
 -
Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie
Opoczno 
 -
Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie
- kucharz
Technikum Uzupełniające - 3 letnie
(do ukończenia ostatnich klas
czyli do 2015 r.)
Piotrków Trybunalski -
Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie
- kucharz
Technikum Uzupełniające - 3 letnie
(do ukończenia ostatnich klas
czyli do 2015 r.)
- technik elektryk
- kucharz
Technikum - 4 letnie
(do ukończenia ostatnich klas
czyli do 2015 r.)
- technik mechanik
- technik administracji Szkoła Policealna - 1,5/2 letnia
- technik bhp
- technik informatyk
- opiekun osoby starszej