W miesiącach wakacyjnych VII-VIII br. dwudziestu uczniów z III klas Technikum Samochodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej będzie mogła odbyć staż w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w łódzkich firmach branży samochodowej m.in. KEFAS, NASTAPOL, SiSauto, Galaxy Motors, ZIMNY AUTO, LIBERTY MOTORS.

Każdy uczestnik odbędzie 150 godz. stażu u pracodawcy, za co otrzyma stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu. Ponadto każda osoba zostanie przeszkolona z BHP miejsca pracy i wyposażona w odzież roboczą. Opiekę merytoryczną nad ścieżką stażysty będzie sprawował opiekun stażu.

Staże wakacyjne będą realizowane w ramach projektu „Szansa na dobry start. Program rozwojowy szkól ZDZ w Łodzi" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły na stronie projektu: http://www.zdz-projekty-lodz.pl/6/sg.php