Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi informuje, iż został przedłużony terminu składania ofert nr 1/PB/2014 na usługę szkoleniową w zakresie prawa jazdy kat B w ramach projektu "Szansa na dobry start. Program rozwojowy szkół ZDZ w Łodzi" do dnia 18 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00.

 Zapytanie ofertowe nr 1/PB/2014 wraz z ofertą znajdą Państwo w zakładce projekty unijne - komunikaty.